Alışveriş Merkezlerinde Ozon Kullanımı

 

Genel Alanlar; alanın büyüklüğüne ve koku miktarına bağlı, özel olarak projelendirilip uygulanacak ozon sistemi sayesinde hijyenik ve kokusuz bir ortam sağlanacaktır.

Tuvaletlerde; yoğun kullanım ve yetersiz havalandırma kaynaklı kötü kokular oluşur. Ayrıca giderlerden de, sistemde temizlik yapılamamasından ve hava şartlarından (lodos) dolayı, zaman zaman veya sürekli kötü kokular yayılır. Tüm bu kokular için kullanılan hava şartlandırıcı, parfüm, deodorant ve oda spreyi gibi kimyasallar kokuyu yalnızca geçici süreli maskelemekte ve rahatsız edici kokuların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Tuvalet büyüklüğüne ve koku miktarına bağlı olarak seçilip, programlanacak ozon cihazı sayesinde hijyenik ve kokusuz bir ortam sağlanacaktır.

 

Baca Kokusu; yoğun kullanım, filtre sisteminin yetersizliği, yapısal sorunlar ve baca içinde biriken artıklar sebebiyle, bacalardan çevreye rahatsız edici kötü kokular yayılmaktadır. 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Kanunu ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’na dayanan yönetmelik uyarınca, koku yayılımının kontrol altına alınması gerekmektedir. Çevreden gelecek şikâyetlerin önünü kesmek için, özel olarak projelendirilip uygulanacak ozon sistemi sayesinde, baca kokuları kontrol altına alınabilir.

 

Rögar Kokusu; yakın çevrenizde bulunan rögarlar zaman zaman veya sürekli, sistemde temizlik yapılmamasından ya da hava şartlarından (lodos) dolayı kötü kokular yayarlar. Özel olarak projelendirilip rögara uygulanacak ozon sistemi sayesinde, yayılan kötü kokular engellenir.

 

Atık Yağ Toplama / Çöp Odaları / Açık Alan Çöp Konteynerleri; kullanılmış yağların toplandığı bölümler ve çöp odaları ile açık alanda bulunan çöp konteynerleri çevreye kötü kokular yayar. Özel olarak projelendirilip uygulanacak ozon sistemi sayesinde, yayılan kötü kokular engellenir.

 

Toplantı Salonlarında; yetersiz havalandırma, dönemsel olarak yoğun insan sirkülasyonu, duvar ve zemin kaynaklı nem, dış etkenler ve havalandırma sistemi nedeniyle mikrobiyal yükler oluşmaktadır. Bu alanlarda oluşan mikrobiyal yük hem kokuya hem de hijyen sorunlarına yol açmaktadır. Taşınabilir ya da projelendirilmiş özel ozon üretim sistem sayesinde hijyenik ve kokusuz bir ortam elde etmek mümkündür.