Hastaneler

Hepimizin çok iyi bildiği gibi hastanelere tedavi olmaya ya da bir yakınımızı ziyarete gittiğimizde bir başka hastalık kapmaktan korkarız. Doğası gereği hastaneler hastalık bulaşma riskinin yüksek olduğu mekanlardır.

Hastanelerde geleneksel yöntemlerle temizlik ve hijyen sağlanmaya çalışılmaktadır Kullanma suları klorla dezenfekte edilmekte ,yer ve yüzey dezenfektasyonu çamaşır suyu ve deterjanlarla yapılmaktadır. Bakıldığında hepsi insan gücü ve dikkatini ön plana çıkartmakta ve kimyasal madde kullanımını kaçınılmaz kılmaktadır.

Hijyen ve doğru dezenfeksiyon için Avrupa ve Amerika’da yaklaşık yüz yıla yakın bir süredir kullanılmakta olan ozon sayesinde gerek hastaneler gerekse temizlik şirketleri hem teknolojiyi yakalamış olacaklar ve doğru dezenfeksiyon yapacaklar hem de maliyetlerini en aza indirgemiş olacaklardır. Hastane tuvaletleri, bekleme salonları gibi alanlara monte edilen ve elektrikle çalışan ozon jeneratörü ile hiçbir sarf gideri olmadan ve kimyasal kalıntı bırakmadan havadaki patojenler(bakteri,virüs,vb..) ve kötü kokular yok edilebilir. Tuvalet, sigara, rutubet, is, çöplük, yemek, soğan, sarımsak gibi kötü kokular, kimyasal bazlı parfümler gibi baskılayarak değil parçalanarak yok edilir. Hastane tuvaletlerinde uçucu kimyasal parfümler yerine ozon kullanımı doğal yöntemle koku giderme, ortamı mikroplardan arındırma ve oksijen seviyesini arttırma anlamına gelmektedir. Ayrıca portatif olarak kullanılan ozon jeneratörü ile hastane odalarının temizliği esnasında tüm mikrop ve kötü kokular 15-20 dakikalık uygulama ile yok edilir. Böylece kokudan ve mikroptan arındırılmış ferah odalar hastaların kullanımına sunulabilir. Hastane bünyesindeki yemek işletmelerinde, yıkama evyesi üzerine monte edilen ve elektrikle çalışan ozon jeneratörü ile hiçbir sarf gideri olmadan ve kimyasal kalıntı bırakmadan bakteri, virüs, mantar ve pestisit(tarım ilacı) kalıntıları yok edilir. Klor bazlı herhangi bir kimyasal veya sirke kullanımına gerek kalmadan ve durulama gerektirmeyen tam dezenfeksiyon sağlanmış olur. Ozonla yıkanmış sebze,meyve ve yeşilliklerin canlılığı,görünüm kalitesi ve kullanım ömrü artar. Hasta ve refakatçilerine doğal ve çevreci ozonlama yöntemiyle dezenfekte edilmiş gıdaları sunmanın avantajı elde edilir.

 HASTANERDE GENEL KULLANIM ALANLARI

Ameliyathanelerde dezenfeksiyon amaçlı

Hasta bakım ünitelerinde

Yoğun bakım ünitelerinde

Hasta kabul salonlarında bulaşıcı hastalıkların önlenmesi amaçlı hava sanitasyonunda

Tuvaletlerin dezenfektasyonu ve koku gideriminde

Merkezi klima ve havalandırma sistemlerinin dezenfeksiyonunda (özellikle SALMONELLA hastalığının yok edilmesi amaçlı hava sanitasyonunda.)

Su depolarından yada şehir şebekesinden gelen kullanma suyunun dezenfeksiyonunda (.Özellikle LEGİONELLA ve E-COLİ nin yok edilmesinde)

Yemekhane ve mutfaklardaki sebze ve meyvelerin dezenfeksiyonundan n kap, alet , yer ve yüzey temizliğine kadar çok amaçlı olarak su sanitasyonunda

Ambulansların hijyeninde

Hastane yönetim ve personel odalarında solunan havanın kalitesinin arttırılmasında.