YÜZME HAVUZLARINDA OZON KULLANIMI

Yüzme havuzlarının olmazsa olmaz iki önemli sistemi filtrasyon ve dezenfeksiyondur.

Dezenfeksiyon yüzücülerin enfeksiyon riskinden uzak kalabilmeleri için havuz suyu içine taşınmış hastalık yapıcı virüslerin, sporlar, mantarların tamamının öldürülmesidir. Havuz suyu dezenfeksiyonu bazı temel şartları karşılamalıdır.

-Doğrudan havuza yapılması gereken dezenfeksiyon sürekli olmalıdır.

-Filtre cihazının tutamadığı organik kirlilik, okside edici dezenfektanlarca parçalanıp yok edilmelidir.

-Havuz suyunun dezenfektan etkinliği basit ve güvenilir bir yolla sürekli ölçülüp kontrol edilebilmelidir.

Havuz suyunun kalitesi ozonlama ile yeterince artırılabilir.

Ozon Jeneratörü kullanmanın başlıca faydaları şunlardır ;

Klor kullanımında azalma sağlar.

Filtrenin ve pıhtılaşma kapasitelerinin iyileştirir. Bu, pıhtılaştırıcı kullanımının azalmasına neden olur ve filtrenin daha az geri yıkanması gerekir.

Su kalitesindeki artış nedeniyle su kullanımı azalır.

Ozon, sudaki organik ve inorganik maddeyi, kloraminleri (istenmeyen bir kokuya neden olan) oluşmadan okside eder.

Ozon uygulaması ile klor kokusu tamamen azalır.

Ozon klordan daha güçlü bir oksidan ve dezenfektandır. Bazı klor dirençli patojenler, ozonlanmış suda çoğalamaz.